Tìm kiếm đội hình Meta

Tất cả
Tất cả
item image Pháp Sư
item image U Linh
item image Cảnh Vệ
item image Thần Thoại
item image Định Mệnh
item image Hắc Ám
item image Sứ Thanh Hoa
item image Bắn Tỉa
item image Mặc Ảnh
item image Long Vương
item image Hiền Giả
item image Thiên Cung
item image Quý Nhân
item image Tình Nhân
item image Đại Thánh
item image Thuật Sĩ
item image Đấu Sĩ
item image Sử Gia
item image Khổng Lồ
item image Lữ Khách
item image Xạ Thuật Sư
item image Thần Tài
item image Song Đấu
item image Thần Rừng
item image Tử Thần
item image Họa Sư
Bộ lọc
Chuyển mục
  • S
  • A
  • B
S
Ashe Bắn Tỉa
Level 9
S
Lillia Long Vương
Level 9
S
Kai'Sa Xạ Thuật Sư
Level 9
S
Irelia Long Vương
Level 9
S
Annie Sứ Thanh Hoa
Level 9
S
Gnar Thần Rừng
Level 8
S
Zyra U Linh
Level 9
A
Lillia Thần Thoại
Level 9
S
Alune Hắc Ám
Level 9
A
Sylas Đấu Sĩ
Level 9
B
Kog'Maw Thần Thoại
Level 8
B
Sylas Hiền Giả
Level 9
B
Garen Sử Gia
Level 9
B
Shen Khổng Lồ
Level 8
S
Ornn Khổng Lồ
Level 8
S
Kai'Sa Long Vương
Level 9
S
Kayn Tử Thần
Level 8
S
Morgana Hiền Giả
Level 9
S
Syndra Pháp Sư
Level 8
S
Amumu Sứ Thanh Hoa
Level 8
S
Syndra Định Mệnh
Level 9
S
Lillia Thuật Sĩ
Level 8
S
Lee Sin Song Đấu
Level 9