TRANG BỊ

Trang bị Công dụng Trang bị lớn
item image

Kiếm B.F.

+10% Sức Mạnh Công Kích 

item image
Ấn U Linh
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ U Linh.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Huyết Kiếm
small item image small item image

Tăng 20% Hút Máu Toàn Phần.

Một lần mỗi giao tranh: khi Máu xuống ngưỡng 40%, nhận một lá chắn bằng 25% Máu tối đa, tồn tại trong 5 giây.

Hút Máu Toàn Phần: hồi máu bằng một phần sát thương gây ra.

item image
Áo Choàng Gai
small item image small item image

Nhận 5% máu tối đa. Giảm 8% sát thương từ đòn đánh. Khi bị trúng đòn đánh bất kỳ, gây 100 sát thương phép lên tất cả kẻ địch liền kề.

Hồi chiêu: 2 giây.

item image
Áo Choàng Bóng Tối
small item image small item image

Khi Máu giảm còn 60% ở mỗi lần giao tranh, tướng được trang bị Áo Choàng Bóng Tối trở nên không thể chỉ định trong thoáng chốc và loại bỏ mọi hiệu ứng bất lợi. Sau đó nhận thêm 15% Tốc Độ Đánh.
[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Diệt Khổng Lồ
small item image small item image

Gây thêm 25% Sát Thương lên kẻ địch có lượng máu tối đa nhiều hơn 1600.

item image
Kiếm Súng Hextech
small item image small item image

Nhận thêm 22% Hút Máu Toàn Phần, đồng thời hồi máu cho đồng minh có lượng máu thấp nhất.

item image
Móng Vuốt Sterak
small item image small item image

Khi còn 60% Máu mỗi lần giao tranh, được 1 lần tăng 20% Máu tối đa và 35% Sức Mạnh Công Kích.

item image
Ngọn Giáo Shojin
small item image small item image

Hồi lại 5 Năng Lượng sau các đòn đánh.

item image
Vô Cực Kiếm
small item image small item image

Vô Cực Kiếm là kỹ năng có thể gây chí mạng. Nếu tướng đã sở hữu sẵn kỹ năng có thể chí mạng, nhận thêm 10% Sát Thương Chí Mạng

item image

Giáp Lưới

+20 Giáp

item image
Ấn Sử Gia
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Sử Gia.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng

item image
Áo Choàng Gai
small item image small item image

Nhận 5% máu tối đa. Giảm 8% sát thương từ đòn đánh. Khi bị trúng đòn đánh bất kỳ, gây 100 sát thương phép lên tất cả kẻ địch liền kề.

Hồi chiêu: 2 giây.

item image
Vương Miện Hoàng Gia
small item image small item image

Bắt Đầu Giao Tranh: Nhận một lá chắn bằng 30% Máu tối đa trong 8 giây.

Khi lá chắn hết hiệu lực, nhận thêm 35 Sức Mạnh Phép Thuật.

item image
Áo Choàng Bóng Tối
small item image small item image

Khi Máu giảm còn 60% ở mỗi lần giao tranh, tướng được trang bị Áo Choàng Bóng Tối trở nên không thể chỉ định trong thoáng chốc và loại bỏ mọi hiệu ứng bất lợi. Sau đó nhận thêm 15% Tốc Độ Đánh.
[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Áo Choàng Lửa
small item image small item image

Gây 1% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu lên 1 kẻ địch trong phạm vi 2 ô cứ mỗi 2 giây liên tục trong vòng 10 giây.
[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]
Thiêu Đốt: Gây sát thương chuẩn mỗi giây theo Máu tối đa của mục tiêu.
Vết Thương Sâu: Giảm hồi máu.

item image
Lời Thề Hộ Vệ
small item image small item image

Khi còn 40% Máu trong mỗi lần giao lần, nhận 1 lần lá chắn tương đương 25% Máu tối đa trong 5 giây. Đồng thời nhận thêm 20 Giáp và 20 Kháng Phép.

item image
Quyền Năng Khổng Lồ
small item image small item image

Khi tấn công hoặc nhận sát thương, được nhận thêm 2% Sức Mạnh Công Kích và 2 Sức Mạnh Phép Thuật. Sau khi cộng dồn tối đa 25 lần, nhận thêm 20 Giáp và 20 Kháng Phép.

item image
Thú Tượng Thạch Giáp
small item image small item image

Với mỗi kẻ địch đang nhắm vào chủ sở hữu sẽ tăng thêm 10 Giáp và 10 Kháng Phép.

item image
Trái Tim Kiên Định
small item image small item image

Giảm 8% lượng sát thương phải gánh chịu. Giảm 15% sát thương gánh chịu khi Máu trên ngưỡng 50%,

item image

Đai Khổng Lồ

+150 Máu 

item image
Ấn Thần Rừng
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thần Rừng. 

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Áo Choàng Lửa
small item image small item image

Gây 1% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu lên 1 kẻ địch trong phạm vi 2 ô cứ mỗi 2 giây liên tục trong vòng 10 giây.
[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]
Thiêu Đốt: Gây sát thương chuẩn mỗi giây theo Máu tối đa của mục tiêu.
Vết Thương Sâu: Giảm hồi máu.

item image
Chùy Xuyên Phá
small item image small item image

Tăng 25% sát thương gây ra trong 3 giây sau khi gây sát thương lên Lá Chắn.

item image
Dây Chuyền Chuộc Tội
small item image small item image

Trong phạm vi 1 ô, hồi 15% lượng Máu đã mất mỗi 5 giây cho đồng minh. Đồng thời giảm 10% sát thương họ nhận phải trong 5 giây (hiệu ứng này không được cộng dồn).

item image
Giáp Máu Warmog
small item image small item image

Nhận thêm 8% Máu tối đa.

item image
Giáp Vai Nguyệt Thần
small item image small item image

Kẻ địch trong vòng 2 ô bị Phân Tách 30%. Trong 10s đầu giao tranh, tăng 25 Giáp và Kháng Phép.

item image
Móng Vuốt Sterak
small item image small item image

Khi còn 60% Máu mỗi lần giao tranh, được 1 lần tăng 20% Máu tối đa và 35% Sức Mạnh Công Kích.

item image
Nanh Nashor
small item image small item image

Nhận thêm 40% Tốc Độ Đánh trong 5 giây sau khi sử dụng một Kỹ Năng bất kỳ.

item image
Quỷ Thư Morello
small item image small item image

Trong 10s tung ra đòn đánh và kỹ năng sẽ gây thêm 1% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu lên kẻ địch.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Gậy Quá Khổ

+10 Sức Mạnh Phép Thuật

item image
Ấn Định Mệnh
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Định Mệnh.

Thưởng Định Mệnh: Hồi lại 3% Máu mỗi 3 giây.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Quyền Trượng Thiên Thần
small item image small item image

Bắt Đầu Giao Tranh: Nhận 30 Sức Mạnh Phép Thuật sau mỗi 5 giây trong giao tranh.

item image
Vương Miện Hoàng Gia
small item image small item image

Bắt Đầu Giao Tranh: Nhận một lá chắn bằng 30% Máu tối đa trong 8 giây.

Khi lá chắn hết hiệu lực, nhận thêm 35 Sức Mạnh Phép Thuật.

item image
Cuồng Đao Guinsoo
small item image small item image

Đòn đánh giúp tăng 5% Tốc Độ Đánh cộng dồn.

item image
Găng Bảo Thạch
small item image small item image

Găng Bảo Thạch là kỹ năng có thể gây chí mạng. Nếu tướng đã sở hữu sẵn kỹ năng có thể chí mạng, nhận thêm 10% Sát Thương Chí Mạng.

item image
Kiếm Súng Hextech
small item image small item image

Nhận thêm 22% Hút Máu Toàn Phần, đồng thời hồi máu cho đồng minh có lượng máu thấp nhất.

item image
Mũ Phù Thủy Rabadon
small item image small item image

Gây thêm 20% sát thương.

item image
Nỏ Sét
small item image small item image

Khi kẻ địch sử dụng Kỹ Năng, gây sát thương phép tương đương 160% Năng Lượng tối đa của chúng. Đồng thời gây ra 30% Cào Xé kẻ địch trong vòng 2 ô.

item image
Quỷ Thư Morello
small item image small item image

Trong 10s tung ra đòn đánh và kỹ năng sẽ gây thêm 1% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu lên kẻ địch.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Áo Choàng Bạc

+20 Kháng Phép

item image
Ấn Thiên Cung
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thiên Cung.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Mũ Thích Nghi
small item image small item image

Bắt đầu giao tranh: Nhận thêm các chỉ số khác nhau tùy thuộc vào vị trí khởi đầu.

Hai Hàng Đầu: 40 Giáp và Kháng Phép. Nhận 1 Năng Lượng khi bị tấn công.

Hai Hàng Sau: 20 Sức Mạnh Phép Thuật. Hồi 10 Năng Lượng mỗi 3 giây.

item image
Huyết Kiếm
small item image small item image

Tăng 20% Hút Máu Toàn Phần.

Một lần mỗi giao tranh: khi Máu xuống ngưỡng 40%, nhận một lá chắn bằng 25% Máu tối đa, tồn tại trong 5 giây.

Hút Máu Toàn Phần: hồi máu bằng một phần sát thương gây ra.

item image
Vuốt Rồng
small item image small item image

Nhận 9% máu tối đa.

Sau mỗi 2 giây, hồi lại 5% Máu tối đa.

item image
Áo Choàng Thủy Ngân
small item image small item image

Vô hiệu hóa hiệu ứng khống chế trong 14 giây khi bắt đầu giao tranh. Nhận 4% Tốc Độ Đánh mỗi 2 giây trong thời gian hiệu lực hiệu ứng.
[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Cuồng Cung Runaan
small item image small item image

Đòn đánh của chủ sở hữu bắn ra đường đạn phụ lên 1 kẻ địch ở gần và gây ra SátThương Vật Lý tương đương 55% Sức Mạnh Công Kích.

item image
Giáp Vai Nguyệt Thần
small item image small item image

Kẻ địch trong vòng 2 ô bị Phân Tách 30%. Trong 10s đầu giao tranh, tăng 25 Giáp và Kháng Phép.

item image
Nỏ Sét
small item image small item image

Khi kẻ địch sử dụng Kỹ Năng, gây sát thương phép tương đương 160% Năng Lượng tối đa của chúng. Đồng thời gây ra 30% Cào Xé kẻ địch trong vòng 2 ô.

item image
Thú Tượng Thạch Giáp
small item image small item image

Với mỗi kẻ địch đang nhắm vào chủ sở hữu sẽ tăng thêm 10 Giáp và 10 Kháng Phép.

item image

Cung Gỗ

+10% Tốc Độ Đánh

item image
Ấn Sứ Thanh Hoa
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Sứ Thanh Hoa.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Bùa Đỏ
small item image small item image

Sát thương: Tăng 6% sát thương.

Gây 1% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu khi tung đòn đánh và kỹ năng lên kẻ địch trong 5 giây.

 • Gây sát thương chuẩn mỗi giây theo Máu tối đa của mục tiêu
 • Vết Thương Sâu: Giảm hồi máu

item image
Cung Xanh
small item image small item image

Gây sát thương vật lý sẽ khiến kẻ địch phải chịu 30% giảm Giáp trong 3 giây. Hiệu ứng không cộng dồn.
[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Cuồng Cung Runaan
small item image small item image

Đòn đánh của chủ sở hữu bắn ra đường đạn phụ lên 1 kẻ địch ở gần và gây ra SátThương Vật Lý tương đương 55% Sức Mạnh Công Kích.

item image
Cuồng Đao Guinsoo
small item image small item image

Đòn đánh giúp tăng 5% Tốc Độ Đánh cộng dồn.

item image
Dao Điện Statikk
small item image small item image

Mỗi đòn đánh thứ ba gây thêm 35 Sát Thương Pháp và gây 30% Cào Xé (làm giảm Kháng Phép) lên 4 kẻ địch trong 5 giây.

item image
Diệt Khổng Lồ
small item image small item image

Gây thêm 25% Sát Thương lên kẻ địch có lượng máu tối đa nhiều hơn 1600.

item image
Nanh Nashor
small item image small item image

Nhận thêm 40% Tốc Độ Đánh trong 5 giây sau khi sử dụng một Kỹ Năng bất kỳ.

item image
Quyền Năng Khổng Lồ
small item image small item image

Khi tấn công hoặc nhận sát thương, được nhận thêm 2% Sức Mạnh Công Kích và 2 Sức Mạnh Phép Thuật. Sau khi cộng dồn tối đa 25 lần, nhận thêm 20 Giáp và 20 Kháng Phép.

item image

Găng Đấu Tập

+20 Tỉ Lệ Chí Mạng

item image
Ấn Hắc Ám
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Hắc Ám.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Áo Choàng Thủy Ngân
small item image small item image

Vô hiệu hóa hiệu ứng khống chế trong 14 giây khi bắt đầu giao tranh. Nhận 4% Tốc Độ Đánh mỗi 2 giây trong thời gian hiệu lực hiệu ứng.
[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Bàn Tay Công Lý
small item image small item image

Nhận được 2 hiệu ứng sau:

 • 15% Sức Mạnh Công Kích và 15 Sức Mạnh Phép Thuật.
 • 15% Hút Máu Toàn Phần.

Cơ hội được tăng gấp đôi một trong hai hiệu ứng một cách ngẫu nhiên ở mỗi vòng đấu.

item image
Cung Xanh
small item image small item image

Gây sát thương vật lý sẽ khiến kẻ địch phải chịu 30% giảm Giáp trong 3 giây. Hiệu ứng không cộng dồn.
[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Chùy Xuyên Phá
small item image small item image

Tăng 25% sát thương gây ra trong 3 giây sau khi gây sát thương lên Lá Chắn.

item image
Găng Bảo Thạch
small item image small item image

Găng Bảo Thạch là kỹ năng có thể gây chí mạng. Nếu tướng đã sở hữu sẵn kỹ năng có thể chí mạng, nhận thêm 10% Sát Thương Chí Mạng.

item image
Găng Đạo Tặc
small item image small item image

Tạo ra hai trang bị ngẫu nhiên ở mỗi vòng đấu (Tốn 3 ô trang bị).

item image
Trái Tim Kiên Định
small item image small item image

Giảm 8% lượng sát thương phải gánh chịu. Giảm 15% sát thương gánh chịu khi Máu trên ngưỡng 50%,

item image
Vô Cực Kiếm
small item image small item image

Vô Cực Kiếm là kỹ năng có thể gây chí mạng. Nếu tướng đã sở hữu sẵn kỹ năng có thể chí mạng, nhận thêm 10% Sát Thương Chí Mạng

item image

Siêu Xẻng

item image
Ấn Thần Rừng
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thần Rừng. 

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Ấn Định Mệnh
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Định Mệnh.

Thưởng Định Mệnh: Hồi lại 3% Máu mỗi 3 giây.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Ấn U Linh
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ U Linh.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Ấn Thiên Cung
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thiên Cung.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Ấn Thần Thoại
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thần Thoại.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Ấn Sứ Thanh Hoa
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Sứ Thanh Hoa.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Ấn Sử Gia
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Sử Gia.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng

item image
Ấn Hắc Ám
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Hắc Ám.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Vương Miện Chiến Thuật
small item image small item image

Đội bạn nhận +1 kích cỡ đội hình.

item image

Nước Mắt Nữ Thần

+15 Năng Lượng

item image
Ấn Thần Thoại
small item image small item image

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thần Thoại.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Mũ Thích Nghi
small item image small item image

Bắt đầu giao tranh: Nhận thêm các chỉ số khác nhau tùy thuộc vào vị trí khởi đầu.

Hai Hàng Đầu: 40 Giáp và Kháng Phép. Nhận 1 Năng Lượng khi bị tấn công.

Hai Hàng Sau: 20 Sức Mạnh Phép Thuật. Hồi 10 Năng Lượng mỗi 3 giây.

item image
Quyền Trượng Thiên Thần
small item image small item image

Bắt Đầu Giao Tranh: Nhận 30 Sức Mạnh Phép Thuật sau mỗi 5 giây trong giao tranh.

item image
Bùa Xanh
small item image small item image

Năng Lượng Tối Đa giảm đi 10.

Nếu chủ sở hữu tham gia hạ gục sẽ gây thêm 8% sát thương trong 8 giây.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
Bàn Tay Công Lý
small item image small item image

Nhận được 2 hiệu ứng sau:

 • 15% Sức Mạnh Công Kích và 15 Sức Mạnh Phép Thuật.
 • 15% Hút Máu Toàn Phần.

Cơ hội được tăng gấp đôi một trong hai hiệu ứng một cách ngẫu nhiên ở mỗi vòng đấu.

item image
Dao Điện Statikk
small item image small item image

Mỗi đòn đánh thứ ba gây thêm 35 Sát Thương Pháp và gây 30% Cào Xé (làm giảm Kháng Phép) lên 4 kẻ địch trong 5 giây.

item image
Dây Chuyền Chuộc Tội
small item image small item image

Trong phạm vi 1 ô, hồi 15% lượng Máu đã mất mỗi 5 giây cho đồng minh. Đồng thời giảm 10% sát thương họ nhận phải trong 5 giây (hiệu ứng này không được cộng dồn).

item image
Lời Thề Hộ Vệ
small item image small item image

Khi còn 40% Máu trong mỗi lần giao lần, nhận 1 lần lá chắn tương đương 25% Máu tối đa trong 5 giây. Đồng thời nhận thêm 20 Giáp và 20 Kháng Phép.

item image
Ngọn Giáo Shojin
small item image small item image

Hồi lại 5 Năng Lượng sau các đòn đánh.

Trang bị Công dụng Trang bị lớn
item image

Ấn Thần Rừng

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thần Rừng. 

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image
item image
item image

Ấn Định Mệnh

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Định Mệnh.

Thưởng Định Mệnh: Hồi lại 3% Máu mỗi 3 giây.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
item image
item image

Ấn U Linh

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ U Linh.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
item image
item image

Ấn Thiên Cung

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thiên Cung.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
item image
item image

Ấn Thần Thoại

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thần Thoại.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
item image
item image

Ấn Sứ Thanh Hoa

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Sứ Thanh Hoa.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
item image
item image

Ấn Sử Gia

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Sử Gia.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng

item image
item image
item image

Ấn Hắc Ám

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Hắc Ám.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
item image
item image

Mũ Thích Nghi

Bắt đầu giao tranh: Nhận thêm các chỉ số khác nhau tùy thuộc vào vị trí khởi đầu.

Hai Hàng Đầu: 40 Giáp và Kháng Phép. Nhận 1 Năng Lượng khi bị tấn công.

Hai Hàng Sau: 20 Sức Mạnh Phép Thuật. Hồi 10 Năng Lượng mỗi 3 giây.

item image
item image
item image

Quyền Trượng Thiên Thần

Bắt Đầu Giao Tranh: Nhận 30 Sức Mạnh Phép Thuật sau mỗi 5 giây trong giao tranh.

item image
item image
item image

Huyết Kiếm

Tăng 20% Hút Máu Toàn Phần.

Một lần mỗi giao tranh: khi Máu xuống ngưỡng 40%, nhận một lá chắn bằng 25% Máu tối đa, tồn tại trong 5 giây.

Hút Máu Toàn Phần: hồi máu bằng một phần sát thương gây ra.

item image
item image
item image

Bùa Xanh

Năng Lượng Tối Đa giảm đi 10.

Nếu chủ sở hữu tham gia hạ gục sẽ gây thêm 8% sát thương trong 8 giây.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
item image
item image

Áo Choàng Gai

Nhận 5% máu tối đa. Giảm 8% sát thương từ đòn đánh. Khi bị trúng đòn đánh bất kỳ, gây 100 sát thương phép lên tất cả kẻ địch liền kề.

Hồi chiêu: 2 giây.

item image
item image
item image

Vương Miện Hoàng Gia

Bắt Đầu Giao Tranh: Nhận một lá chắn bằng 30% Máu tối đa trong 8 giây.

Khi lá chắn hết hiệu lực, nhận thêm 35 Sức Mạnh Phép Thuật.

item image
item image
item image

Kiếm Tử Thần

Gây thêm 8% sát thương.

item image
item image
item image

Vuốt Rồng

Nhận 9% máu tối đa.

Sau mỗi 2 giây, hồi lại 5% Máu tối đa.

item image
item image
item image

Vương Miện Chiến Thuật

Đội bạn nhận +1 kích cỡ đội hình.

item image
item image
item image

Áo Choàng Bóng Tối

Khi Máu giảm còn 60% ở mỗi lần giao tranh, tướng được trang bị Áo Choàng Bóng Tối trở nên không thể chỉ định trong thoáng chốc và loại bỏ mọi hiệu ứng bất lợi. Sau đó nhận thêm 15% Tốc Độ Đánh.
[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
item image
item image

Áo Choàng Lửa

Gây 1% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu lên 1 kẻ địch trong phạm vi 2 ô cứ mỗi 2 giây liên tục trong vòng 10 giây.
[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]
Thiêu Đốt: Gây sát thương chuẩn mỗi giây theo Máu tối đa của mục tiêu.
Vết Thương Sâu: Giảm hồi máu.

item image
item image
item image

Áo Choàng Thủy Ngân

Vô hiệu hóa hiệu ứng khống chế trong 14 giây khi bắt đầu giao tranh. Nhận 4% Tốc Độ Đánh mỗi 2 giây trong thời gian hiệu lực hiệu ứng.
[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
item image
item image

Bàn Tay Công Lý

Nhận được 2 hiệu ứng sau:

 • 15% Sức Mạnh Công Kích và 15 Sức Mạnh Phép Thuật.
 • 15% Hút Máu Toàn Phần.

Cơ hội được tăng gấp đôi một trong hai hiệu ứng một cách ngẫu nhiên ở mỗi vòng đấu.

item image
item image
item image

Bùa Đỏ

Sát thương: Tăng 6% sát thương.

Gây 1% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu khi tung đòn đánh và kỹ năng lên kẻ địch trong 5 giây.

 • Gây sát thương chuẩn mỗi giây theo Máu tối đa của mục tiêu
 • Vết Thương Sâu: Giảm hồi máu
item image
item image
item image

Cung Xanh

Gây sát thương vật lý sẽ khiến kẻ địch phải chịu 30% giảm Giáp trong 3 giây. Hiệu ứng không cộng dồn.
[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]
item image
item image
item image

Cuồng Cung Runaan

Đòn đánh của chủ sở hữu bắn ra đường đạn phụ lên 1 kẻ địch ở gần và gây ra SátThương Vật Lý tương đương 55% Sức Mạnh Công Kích.

item image
item image
item image

Cuồng Đao Guinsoo

Đòn đánh giúp tăng 5% Tốc Độ Đánh cộng dồn.

item image
item image
item image

Chùy Xuyên Phá

Tăng 25% sát thương gây ra trong 3 giây sau khi gây sát thương lên Lá Chắn.

item image
item image
item image

Dao Điện Statikk

Mỗi đòn đánh thứ ba gây thêm 35 Sát Thương Pháp và gây 30% Cào Xé (làm giảm Kháng Phép) lên 4 kẻ địch trong 5 giây.

item image
item image
item image

Dây Chuyền Chuộc Tội

Trong phạm vi 1 ô, hồi 15% lượng Máu đã mất mỗi 5 giây cho đồng minh. Đồng thời giảm 10% sát thương họ nhận phải trong 5 giây (hiệu ứng này không được cộng dồn).

item image
item image
item image

Diệt Khổng Lồ

Gây thêm 25% Sát Thương lên kẻ địch có lượng máu tối đa nhiều hơn 1600.

item image
item image
item image

Găng Bảo Thạch

Găng Bảo Thạch là kỹ năng có thể gây chí mạng. Nếu tướng đã sở hữu sẵn kỹ năng có thể chí mạng, nhận thêm 10% Sát Thương Chí Mạng.

item image
item image
item image

Găng Đạo Tặc

Tạo ra hai trang bị ngẫu nhiên ở mỗi vòng đấu (Tốn 3 ô trang bị).

item image
item image
item image

Giáp Máu Warmog

Nhận thêm 8% Máu tối đa.

item image
item image
item image

Giáp Vai Nguyệt Thần

Kẻ địch trong vòng 2 ô bị Phân Tách 30%. Trong 10s đầu giao tranh, tăng 25 Giáp và Kháng Phép.

item image
item image
item image

Kiếm Súng Hextech

Nhận thêm 22% Hút Máu Toàn Phần, đồng thời hồi máu cho đồng minh có lượng máu thấp nhất.

item image
item image
item image

Lời Thề Hộ Vệ

Khi còn 40% Máu trong mỗi lần giao lần, nhận 1 lần lá chắn tương đương 25% Máu tối đa trong 5 giây. Đồng thời nhận thêm 20 Giáp và 20 Kháng Phép.

item image
item image
item image

Móng Vuốt Sterak

Khi còn 60% Máu mỗi lần giao tranh, được 1 lần tăng 20% Máu tối đa và 35% Sức Mạnh Công Kích.

item image
item image
item image

Mũ Phù Thủy Rabadon

Gây thêm 20% sát thương.

item image
item image
item image

Nanh Nashor

Nhận thêm 40% Tốc Độ Đánh trong 5 giây sau khi sử dụng một Kỹ Năng bất kỳ.

item image
item image
item image

Nỏ Sét

Khi kẻ địch sử dụng Kỹ Năng, gây sát thương phép tương đương 160% Năng Lượng tối đa của chúng. Đồng thời gây ra 30% Cào Xé kẻ địch trong vòng 2 ô.

item image
item image
item image

Ngọn Giáo Shojin

Hồi lại 5 Năng Lượng sau các đòn đánh.

item image
item image
item image

Quyền Năng Khổng Lồ

Khi tấn công hoặc nhận sát thương, được nhận thêm 2% Sức Mạnh Công Kích và 2 Sức Mạnh Phép Thuật. Sau khi cộng dồn tối đa 25 lần, nhận thêm 20 Giáp và 20 Kháng Phép.

item image
item image
item image

Quỷ Thư Morello

Trong 10s tung ra đòn đánh và kỹ năng sẽ gây thêm 1% Thiêu Đốt và 33% Vết Thương Sâu lên kẻ địch.

[Duy nhất: chỉ 1 mỗi tướng]

item image
item image
item image

Thú Tượng Thạch Giáp

Với mỗi kẻ địch đang nhắm vào chủ sở hữu sẽ tăng thêm 10 Giáp và 10 Kháng Phép.

item image
item image
item image

Trái Tim Kiên Định

Giảm 8% lượng sát thương phải gánh chịu. Giảm 15% sát thương gánh chịu khi Máu trên ngưỡng 50%,

item image
item image
item image

Vô Cực Kiếm

Vô Cực Kiếm là kỹ năng có thể gây chí mạng. Nếu tướng đã sở hữu sẵn kỹ năng có thể chí mạng, nhận thêm 10% Sát Thương Chí Mạng
item image
item image
Trang bị Công dụng Trang bị lớn
item image

Ấn Quý Nhân

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Quý Nhân.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Ấn Khổng Lồ

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Khổng Lồ.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Ấn Đấu Sĩ

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Đấu Sĩ.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Ấn Song Đấu

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Song Đấu.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Ấn Long Vương

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Long Vương.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Ấn Thần Tài

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thần Tài.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Ấn Mặc Ảnh

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Mặc Ảnh.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Ấn Thuật Sĩ

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thuật Sĩ.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Ấn Tử Thần

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Tử Thần.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Ấn Hiền Giả

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Hiền Giả.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Ấn Bắn Tỉa

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Bắn Tỉa.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Ấn Pháp Sư

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Pháp Sư.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

item image

Ấn Cảnh Vệ

Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Cảnh Vệ.

[Duy nhất chỉ 1 mỗi tướng]

Trang bị TFT Mùa 11: Danh sách đầy đủ các trang bị DTCL

Thứ hai, 03/06/2024

- CEO Bùi Thanh Huế

Trang bị TFT là gì? Tại sao nên ghép trang bị này? Đây là thắc mắc của không ít game thủ khi mới tham gia vào Đấu trường chân lý. Tựa game này vô cùng thú vị và hấp dẫn người chơi hiện nay. Để giải đáp thắc mắc hãy cùng tôi khám phá bài viết dưới đây nhé 

Trang bị TFT là gì?

Tìm hiểu về trang bị DTCL là gì?
Tìm hiểu về trang bị DTCL là gì?

Trong bất kỳ game cờ chiến thuật nào thì trang bị là phần rất quan trọng không thể thiếu và DTCL cũng vậy. Theo đó, trang bị TFT trong game khá đa dạng và được cập nhật cụ thể theo từng mùa khác nhau. Người chơi khi ghép 2 món trang bị thành phần sẽ được 1 trang bị lớn cho quân cờ nhằm tăng sức mạnh cho nó.

Mỗi quân cờ sẽ trang bị được tối đa 3 món đồ. Chính vì vậy, người chơi cần tính toán kỹ lưỡng cũng như xác định quân cờ chủ lực, quân cờ tank để ghép trang bị phù hợp. Từ đó có thể tối ưu hoá sức mạnh của tướng trong đội hình.

Các phân loại trang bị TFT cơ bản hiện nay

Mỗi trang bị TFT đều có những thuộc tính và sức mạnh riêng. Do đó, người chơi có thể tùy chỉnh ghép trang bị theo đội hình để tối ưu hoá sức mạnh của quân cờ. Hiện nay, trang bị mới DTCL được chia thành 4 loại cơ bản dưới đây:

Trang bị thành phần: Hay còn gọi là các trang bị nhỏ. Khi ghép 2 trang bị này với nhau ta sẽ được một trang bị hoàn chỉnh để ghép cho quân cờ. 

Trang bị hoàn chỉnh: Là trang bị được ghép từ 2 trang bị thành phần với nhau.

Trang bị Ornn: Trang bị này thuộc dạng đặc biệt không thể ghép được. Người chơi chỉ có thể lấy được chúng từ lò rèn của Ornn hoặc các lõi liên quan đến Ornn trong ván đấu.

Trang bị đặc biệt của Ornn
Trang bị đặc biệt của Ornn

Trang bị ánh sáng: Đây là bản nâng cấp của trang bị hoàn chỉnh và cũng không thể ghép được mà chỉ lấy được từ kho thần tích.

Bảng trang bị dtcl ánh sáng
Bảng trang bị dtcl ánh sáng 

Hướng dẫn cách để ghép trang bị trong DTCL? 

So với những mùa trước đây thì cách ghép trang bị TFT mùa 11 có khá nhiều sự thay đổi. Hãy xem ngay hướng dẫn dưới đây để tìm hiểu chi tiết nhé.

Cách ghép trang bị mới dtcl mùa 11
Cách ghép trang bị mới dtcl mùa 11

Tại sao nên ghép trang bị TFT?

Chắc hẳn game thủ nào cũng hiểu được tầm quan trọng của việc ghép trang bị TFT để nâng cao sức mạnh quân cờ. Ngoài việc xây dựng được đội hình mạnh thì việc có được các trang bị “xịn sò” sẽ giúp người chơi dễ dàng giành được chiến thắng. 

Các trang bị DTCL mới tạo ra có thể là tăng giáp và kháng phép cho dàn tanker đứng trước hoặc sức sát thương cho dàn đứng sau. Và quan trọng nhất là nó phải phù hợp với đội hình ở từng giai đoạn đấu. 

Bảng ghép trang bị DTCL đầy đủ

Để ghép được các trang bị mới TFT phù hợp với quân cờ bạn cần nắm rõ các chỉ số thành phần của các món trang bị. Dưới đây là bảng trang bị DTCL chi tiết nhất mà tôi muốn chia sẻ đến bạn.

Vật phẩm cơ bản ghép trang bị lớn

Đầu tiên, bạn cần hiểu được các trang bị cơ bản đó là trang bị đơn giản nhất và chỉ có 1 chỉ số duy nhất. Bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được các trang bị DTCL mới từ các nguồn như: chọn lõi, đánh quái, vòng xoay may mắn hoặc đi chợ.

Các trang bị TFT cơ bản hiện nay
Các trang bị TFT cơ bản hiện nay

Hiện có tất cả 9 loại trang bị TFT cơ bản trong DTCL như sau:

 • Kiếm B.F: + 20 sát thương vật lý

 • Cung gỗ: +20% tốc độ đánh

 • Giáp lưới: +20 giáp

 • Áo choàng bạc: + 25 kháng phép

 • Gậy quá khổ: + 20% sát thương kỹ năng

 • Nước mắt nữ thần: + 20 mana khi bắt đầu game

 • Đai máu: +200 máu

 • Găng đấu tập: + 10% tỷ lệ chí mạng 

 • Xẻng vàng (hiếm) có thể tạo ra 1 cái gì đó…

Công thức ghép trang bị TFT hiệu quả 

Trang bị là yếu tố quan trọng mà người chơi cần nắm rõ khi tham gia tựa game Auto chess (cờ chiến thuật). Bạn dễ dàng ghép trang bị DTCL lớn bằng cách kết hợp 2 trang bị cơ bản lại với nhau. Mỗi trang bị mới TFT sẽ có các chỉ số và chức năng khác nhau.

Người chơi có thể trang bị tối đa 3 món đồ hoàn chỉnh cho 1 quân cờ. Chính vì vậy, bạn cần nắm rõ phối hợp trang bị mới dtcl một cách phù hợp để tăng sức mạnh tối đa cho nó. Đồng thời có thể mang lại lợi thế khắc chế đội hình địch. Hiện nay, các trang bị lớn trong dtcl có thể kể đến như: Kiếm Tử Thần, Diệt Khổng Lồ, Vô Cực Kiếm, Giáp Máu,...

Ghép vật phẩm Xẻng vàng để kích hoạt hệ tộc
Ghép vật phẩm Xẻng vàng để kích hoạt hệ tộc

Đặc biệt, Xẻng vàng là một vật phẩm đặc biệt có trong Đấu Trường Chân Lý. Nó giúp bạn kích hoạt được hệ tộc mà bạn mong muốn mà không cần phải có đủ số lượng tướng. Cụ thể là hệ Định Mệnh, hệ Sử Gia, hệ Hắc Ám,... 

Để tiện theo dõi và tham khảo thêm các công thức ghép đồ hiệu quả hơn, người chơi có thể xem chi tiết tại mục trang bị của TFTactics.iO.

Trên đây là toàn bộ thông tin về trang bị TFT mà tôi muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng bạn sẽ dễ dàng giành được chiến thắng. Ngoài ra còn rất nhiều thông tin bổ ích về DTCL được chia sẻ trên trang chúng tôi mỗi ngày đang chờ bạn khám phá.